Łucja Trzmiel

INazwa: Łucja "Cień" Trzmiel

Gracz: Temperature

Pieniądze: 1500zł

PD:6

Funkcja: Rekrut MFO

PZ: 10/10 PU 10/10 Morale 50/100*

Cechy

Budowa Spostrzegawczość Charakter Inteligencja
4 4 4 5
Umiejętności
Umiejętność Wartość
Walka w zwarciu 4
Broń palna 4
Skradanie się 3
Atletyka 3
Elektronika 2
Komputery 3
Biologia 2
Chemia 1
Fizyka 2
Blef 3
Wiedza 2
Perswazja 4
Opanowanie 4

Ekwipunek

Fragi:
2 wieśniaków
2 dealerzy *
2 kryptografowie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License